Yapısal Kablolama Sistemleri

Haberleşme uygulamaları ve bunların iletişimini sağlayan ağ alt yapıları, kullanıcı verimliliğini ve kuruluşların performansını doğrudan etkileyen unsurlardır. Bugünün ve geleceğin ağ ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapıları oluştururken, ölçeklenebilir, esnek, güvenli ve performanslı, yönetim yükünü hafifleten akıllı çözümlere ihtiyaç vardır.

TURKSAT , Fiber Optik ve Koaksiyel kablo şebekeleri üzerinde 7/24 esasına göre teknik ekibimizle arıza giderme, işletme ve bakım hizmetleri verilmektedir.

Bina ve Güzergah Altyapı Tesis Hizmeti, Bina-Saha Dolapları ve Headend Periyodik Bakım Operasyonları, Saha Arıza Giderme Operasyonları, Altyapı Yenileme ve İyileştirme Çalışmaları, Şebeke Pasif ve Aktif Yenileme Operasyonları, Yeni Saha projelendirme çalışmaları yapılmaktadır.