Mühendislik Çözümleri

Sorumluluğumuzdaki çalışmalar ve uygulamalarda iyi planlanmış bir projenin hem zamanı doğru kullanmak hem de en uygun ekonomik şartları sağlamak adına doğru mühendislik yaklaşımı ile hareket etmekteyiz.

Proje Kapsamında Malzeme (Kablo, Bağlantı Ekipmanları, Transmisyon Ekipmanları) Tedariki, Fiber Optik Kablo Döşeme ve Eki, Koaksiyel Kablo Ekleri, ve Sistem Odası Kurulumu yapılmaktadır.